Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Czy wiesz, że za brak planu BIOZ na budowie możesz zapłacić karę grzywny lub inspektor nadzoru nakaże wstrzymanie robót?

Plan BIOZ , czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, jest wymagany na większości budów (informujemy dokładnie, na których budowach wymagane jest sporządzenie planu bioz). Często pada pytanie, czy trzeba przygotować plan BIOZ dla domu jednorodzinnego. Odpowiedź jest jest często twierdząca. Wystarczy, że pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni, o co przecież nie trudno.

Niestety zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wciąż są w Polsce bardzo często lekceważone, a stan wiedzy o przepisach i zasadach BHP wśród osób odpowiedzialnych jest znikomy. Dlatego nadal nie dla każdej budowy jest przygotowywana informacja BIOZ, a jeżeli jest, często zawarte w niej zapisy pozostają tylko na papierze.

Według komunikatu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w 2013 r. doszło do 258 katastrof budowlanych. Ich liczba z roku na rok spada, jednak liczba poszkodowanych osób – 86, z czego 65 zostało rannych a 21 poniosło śmierć, nie pozwala na optymizm. Oznacza to niestety, że problematyka zapewnienia bezpieczeństwa na budowie jest nadal bagatelizowana.

Sporządzenie poprawnego planu BIOZ jest więc bardzo ważne, niestety nie jest sprawą prostą. To, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona informacja bioz definiują odpowiednie przepisy.

Zapoznaj się z naszym serwisem i zdobądź praktyczną wiedzę, jak przygotować plan BIOZ!
Dla ułatwienia prezentujemy nie tylko strukturę planu BIOZ, ale także jego wzór.