Obowiązek sporządzenia

Celem sporządzenia planu BIOZ jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany w prawie wspólnotowym i przepisach polskiego prawa i jest bezwzględnie egzekwowany.

Duża ilość aktów prawnych, regulujących kwestię planu BIOZ nie ułatwia jego sporządzenia. Dlatego przedstawiamy klarowne informacje kto, w jakim momencie i dla jakiej budowy musi sporządzić plan BIOZ.