Ogłoszenie BIOZ

Na każdej budowie, na której istnieje wymóg sporządzenia planu BIOZ, musi być umieszczona tablica informacyjna BIOZ. Powinna być umieszczona w miejscu widocznym, w sposób trwały oraz zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie BIOZ powinno zawierać  następujące informacje:

  • nazwa budowy
  • termin rozpoczęcia robót
  • termin zakończenia robót
  • maksymalna liczba pracowników
  • informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ

Tablicy BIOZ nie ma potrzeby umieszczać w przypadkach, w których nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Brak tablicy BIOZ  na budowach, na których informacja BIOZ jest obowiązkowa jest wykroczeniem, które podlega karze grzywny.

Wzór tablicy BIOZ (przykład):

Tablica informacyjna BIOZ

Tablica informacyjna BIOZ