Plan BIOZ a prawo

Zasady i wymogi BIOZ oraz powiązane z nimi zasady BHP są szczegółowe uregulowane w całym szeregu aktów prawnych – zarówno ustawą jak i rozporządzeniami. Dlatego poprawne sporządzenie planu nie jest proste.

Powszechnie znane, przynajmniej z tytułu, jest rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nie jest to jednak jedyny akt prawny, definiujący informację bioz.

Istotna również jest ustawa Prawo budowlane, rozporządzenia dotyczące BHP na budowie oraz Kodeks pracy.

Zamieszczona tutaj struktura planu BIOZ pomoże w samodzielnym stworzeniu planu. Czytelnikom poszukującym  większego wsparcia proponujemy Plan BIOZ na CD