Plan BIOZ – przykład

Szukając w internecie można znaleźć przykłady gotowego planu BIOZ, trudno jednak traktować je jako wiarygodne źródło informacji. Często brakuje w nich istotnych elementów, które w planie BIOZ powinny być zawarte, zamiast tego prezentują dane, które w ogóle w tym dokumencie nie powinny się znaleźć.

Plan BIOZ , czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych dokumentów na budowie, jego brak lub błędy mogą spowodować poważne konsekwencje. Inspektor nadzoru budowlanego może nie tylko nałożyć karę grzywny, ale nawet nakazać wstrzymanie umowy do czasu usunięcia uchybień.

Dlatego warto korzystać tylko ze sprawdzonych i profesjonalnych źródeł wiedzy, wpisywanie w wyszukiwarkę google frazy „plan bioz gotowy” nie jest najlepszym pomysłem na dopełnienie ważnego i bynajmniej nie formalnego wymogu. Niestety – wyszukiwarka nie znajdzie gotowego wzoru planu BIOZ.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Plan Bioz